Mer røyk enn ventet

Nabo til Dusavik-basen, Rolf H. Simensen, reagerer på at en brannøvelse på basen i går ikke ble meldt til naboene på forhånd.