Vil rive landemerke på Bryne

Riv tårnet i Mølledammen, er et av forslagene som lanseres på bykonferansen på Bryne.