Pensjonsordninger videre til ny utredning

Administrasjonsutvalget i Stavanger kommune skal nå granske hvilket arbeidsgiveransvar kommunen har når tjenester overtas av private.