Kvinnerekord i kommunestyrene

Aldri før har det vært flere kvinner i kommunestyrene, men antallethar ikke økt så mye som Likestillingssenteret forventet.