Krev 50 prosent meir i vegpengar

Alarmerande lite pengar blir brukt til samferdsel. Fordelinga er skeiv, stadig meir går til Austlandet.