- Vi er som to helt vanlige venner

Halvar (32) er støttekontakt for Hans (27) som har Downs syndrom.De svømmer, går tur og spiller ishockey-spill sammen. Akkurat somvanlige venner.