Nær 40 DNA-prøver til Østerrike

Nær 40 DNA-prøver er samlet inn for sammenligning med hår som blefunnet på Birgitte Tengs.