Dårligste sesong på 25 år

Ved midnatt var det slutt på årets laksefiske også i Figgjoelva,den seineste av elvene på Jæren.