Kamp om de gamle på Jåtten

Så er det endelig avgjort; Det blir konkurranse om hvem som skal få gi pleie og omsorg i det nye sykehjemmet på Jåtten.