Rennfast: 1 av 5 kjører for fort

Ett år etter at fotoboksen kom opp i Byfjordtunnelen, har 20prosent av bilistene fremdeles en tendens til å oversefartsgrensen.