Høye barneverntall kan bety at mange får hjelp

Stavanger har forholdsvis flest barn på barneverntiltak av de fire største byene i Norge. Det trenger ikke nødvendigvis være negativt.