Mindreårige i avhør etter «bombefunn»

Bombeeksperter fra Forsvaret sprengte mandag kveld gjenstanden, som viste seg ikke å inneholde sprengstoff. Rundt 600 personer ble evakuert etter at en mistenkelig pakke ble funnet i skolens inngangsparti. Blant de evakuerte var det både elever, lærere og beboere i hus i nærheten av skolen.