Oppblåste forventninger

Høyproduktive havområder, havbeite og bedre høstestrategier skal skaffe til veie 70 av de 240 milliardene som forskere mener Norge kan tjene på havbruk i 2030. Det er i beste fall optimistisk.