- Manipulert av lærere

Kommunestyret har fått et overslag på 20 millioner kroner for reparasjon og utbygging av ungdomsskolen.