Aud Mork Knutsen

— Kan du maile meg artikkelen etterpå? spør Aud Mork Knutsen etterat intervjuet er ferdig. Hun spør ikke kokett eller nysgjerrig, menoppriktig.