Brannstasjonene kan bli solgt

Det er ikke bestemt hvor hovedbasen vil ligge om det dannes et interkommunalt brannvesen for Nord-Jæren. Det finnes foreløpig tre alternative løsninger: