Statsadvokater strides om lønninger

Statsadvokat Tormod Haugnes er i lønnskamp. Han krever over 20.000 kroner for pålagt overtid.