Her er utfordringane

Øverst på lista står kystlynglandskapet og dei eldgamle utmarksbeiteområda.