Redder neppe tunnel

Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratetvar i går på befaring der kommunen krever miljøtunnel på nyeriksvei 44.