Sevland krever tiltak for unge rusmisbrukere

Stavangerordfører Leif Johan Sevland mener det haster med å skaffe behandlingsplasser for unge rusmisbrukere.