Mangler besøkshjem

En tredel av barna som har behov for et besøkshjem, har ingen å gåtil. 21 barn venter på hjelp.