Krafttak på Vikeså

I 60 år har Vikeså kraftverk forsynt Bjerkreim med strøm. Nå har selskapet fått konsesjon for en stor utbygging av kraftverket.