Fylkeslegen frykter eldre lider på sykehjem

Fylkeslegen er redd enkelte sykehjem i Stavanger drivesuforsvarlig, og vil har omfattende kontroller før sommeren.Kommunen reagerer med harme.