Jente skadet på dårlig sikret byggeplass

Maren Galta var på vei hjem fra skolen langs Øvre Stokkavei, dastein og grusrester fra en gravemaskinskuffe dalte ned og slo hulli hodet hennes.