Jente skadet på dårlig sikret byggeplass

Maren Galta var på vei hjem fra skolen langs Øvre Stokkavei, dastein og grusrester fra en gravemaskinskuffe dalte ned og slo hulli hodet hennes.

  • Ingvild Lior Jørgensen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 21 år gammel

STAVANGER: Daglig passerer elever ved Eiganes skole en farlig og ikke tilstrekkelig sikret byggeplass. Sist fredag skjedde ulykken mange i lang tid hadde fryktet. Jenta hadde sneket seg inn mellom en lastebil og en gravemaskin som var i ferd med å lesse stein. Fjerdeklassingen kom svært heldig fra uhellet som resulterte i to dype kutt som ble sydd igjen på legevakten med fem sting. Men ifølge rektor ved Eiganes skole, Sveinung Sværen, og foreldreutvalget, skulle ulykken aldri ha skjedd. De har nemlig i over ett år ved gjentatte anledninger påpekt den dårlige sikkerhetenpå byggeplassen i skolens umiddelbare nærhet. Saken er blitt meldt videre til Arbeidstilsynet og politiet. — Allerede i mars i fjor tok jeg kontakt med entreprenøren, Kruse Betong, etter å ha mottatt en rekke henvendelser fra bekymrede foreldre. De fryktet for barnas sikkerhet på vei til og fra skolen. Barn er ofte uoppmerksomme i trafikken, og deres nysgjerrighet tiltrekkes lett spennende bygningsplasser med mye aktivitet. Vi hadde et møte med Kruse Betong den 21. februar i fjor hvor vi påpekte at de hadde plikt til å ivareta sikkerheten på en mer forsvarlig måte. Vi ble enige om en rekke konkrete tiltak for å bedre sikkerheten, blant annet at området skulle sperres av fysisk med gjerder, og at sikkerhetsvakter skulle sørge for trygg ferdsel i perioden mellom klokken 08.10 og 08.30. Det kan imidlertid synes som om dette bare var fagre ord uten innhold fra entreprenørens side. Tiltakene har ikke blitt fulgt opp, sier rektor Sveinung Sværen. Tirsdag var representanter fra Arbeidstilsynet og politiet i møte med rektoren. Føreren av gravmaskinen er innkalt til politiavhør i dag. Han er fortvilet over hendelsen. Byggeplassen er merket med skilter hvor fotgjengere blir bedt om å benytte fortauet på den andre siden av gaten, men mange av de minste barna kan ennå ikke lese. Benytter de likevel det henviste fortauet, tvinges barna ut i gaten. Store biler og gravemaskiner står parkert på fortauet og i gaten og sperrer for utsynet. Barna blir gående midt i Øvre Stokkavei og balanserer mellom bygningsarbeid på den ene siden og en sterkt trafikkert gate på den andre. Verneleder i Kruse Betong, Tom Kvan, beklager sterkt ulykken, men mener firmaet ikke har sviktet når det gjelder sikkerhetsmessige foretak.

Elever som passerer Øvre Stokkavei til og fra Eiganes skole må vokte seg for både bygningsarbeid og trafikk.

— Vår førsteprioritet er sikkerhet. Kruse Betong vedkjenner seg det overordnede ansvar, men mener at det reelle ansvaret må tilegnes Stangeland Maskin AS, da det var deres utstyr og fører som var innblandet i ulykken, sier Tom Kvan. Bjørn Solvik i Stangeland Maskin ønsker ikke å kommentere skyldspørsmålet før politiet og Arbeidstilsynet som nå behandler saken har kommet med sine konklusjoner. - Vi har nå satt i gang tiltak for forbedringer, beklageligvis kommer disse i etterkant, sier Bjørn Solvik. - Farer i forbindelse med byggeplassen har vært påpekt tidligere, hvordan kan vi være sikre på at dere følger opp skikkelig denne gang? - Arbeidsvarslingen, det vil si de lover og regler vi forholder oss til, er blitt tatt opp til ny vurdering. Det er mange aktører med hvert sitt ansvarsområde på en byggeplass, men vi skal i hvert fall sørge for å være politi for oss selv, sier Jan Kvindesland i Stangeland Maskin. Den skadede 8-åringen overlatt til seg selv Moren til den skadede jenta, Siri Katrine Galta, er skuffet over oppfølgingen datteren fikk når ulykken først var et faktum. - Maren kom gående hjem alene med blod over det hele. Ingen fulgte henne, og ingen tenkte på å kontakte foreldrene hennes. Tenk om hun hadde kommet hjem til tomt hus, spør moren. Føreren av gravemaskinen, som ønsker å være anonym, er lei seg for at han ikke fulgte jenta hjem, men sier han ikke innså hvor alvorlig skaden var.

Rektor Sveinung Sværen undersøker stingene til Maren Galta.
Publisert: