Vil legge ned Bjødnateigen

Helse Fonna vil prioritere psykiatriske avdelinger på Karmøy og i Haugesund på bekostning av Suldal og Sauda. — Utilgivelig, mener Solveig Sukka.