Sevland slakter dobbeltsporutspill

— Utrolig kortsiktig, sier ordfører Leif Johan Sevland om utspilletmot bygging av dobbeltsporet.