Naturvernere protesterer mot skjelldyrking

Naturvernforbundet protesterer mot planene for skjelldyrking i Stavanger. Seks ulike anlegg er aktuelle i kommunen.