Urtedama i Melshei

Vinteren var hard for urtehagen til Bodil Lura fra Melshei. Hunmistet om lag halvparten av samlingen av timianurter.