Gir Sokndal frist til 1. juli for å omgjøre deponi-nei

Nor Engineering Miljø AS som vil bygge deponi i Sokndal, vil gå til søksmål mot kommunen dersom kommunestyrevedtaket ikke blir omgjort innen 1. juli.