Huset veksler fra Lyse

9 millioner kroner og 5000 timers arbeid er investert for at familien Sköld skal kunne veksle mellom strøm fra leverandør og energi fra sol og luft i huset sitt.