Dramatiske kutt vil ramma kvar enkelt

Politikarane i Randaberg er i alle fall samde om ein ting: Folk vil merke innsparingane på 12 millionar på kroppen.