Bøter mot griseri

Rådmann Ole Hetland har flere forslag til tiltak mot forsøpling av Stavanger sentrum.