Betaler 10 millioner for fylkesvaskeriet

Prisen for det konkursrammede Rogaland fylkesvaskeri ble 10millioner kroner.