Innbrudd i forretning

Onsdag morgen rundt klokka 8.00 fikk politiet melding om innbrudd i Høyland & Jæren Forbruksforening.