- Uklokt, ikke ulovlig å nekte gaster servering

Det er ikke ulovlig å nekte marinegaster servering, men uklokt. Det mener både byråkrater og politikere i Stavanger.