Ungdommen vender ryggen til bydelshusene i Stavanger

Har foreningene, idrettslagene og pensjonistene skviset vekk ungdommen fra bydelshusene?