Mattegøy med klosser

Framtidens ingeniører leker med byggeklosser når de er små. Førskoleutdanningen i Stavanger mener byggeleken gjør barn bedre i matematikk.