Ja til ungdomsbolig

Fylkesmannen har bestemt at Sandnes Tiltaksgruppe AS får starte en bolig for vanskeligstilt ungdom i Valldalhagen. Velforeningen vurderer å gå til Sivilombudsmannen.