"Kinotomta" forandres

Holmenkvartalet, Kirkegata, Øvre og Nedre Holmegate og Valberggata (minus to bygninger mot Kirkegata), kan bli helt nytt.