Krever erstatning for vern

Mens nabokommunen Forsand skor seg på vannkraft, blir Gjesdal kommunes naturressurser båndlagt til glede for allmennheten.