Video og DVD på Posten

Tirsdag kveld gjorde hovedutvalg for helse, kultur og oppvekst vedtak om at Posten Norge BA kunne få tillatelse til å selge video og DVD på postkontoret.