Irritert på dårleg informasjon frå Posten

Lærar ved Solborg folkehøgskule i Stavanger, Bjørg Marit Amdal, er irritert over dårleg informasjon frå Posten. Skulen har ikkje fått informasjon frå Posten om at dei no skal henta pakkar på Brustadbua på Tjensvoll, i staden for på postkontoret, slik dei gjorde tidlegare.