Menneskelig kontakt

Karin Olsson Rosenlund tenkte på å bli lærer, visste hun villejobbe med mennesker og ble seksjonsleder i kommunen. Riktig noketter faktisk å ha jobbet som lærer.