Korridorpasientar på sjukeheim

Sidan nyttår har Åse bo— og aktivitetssenter hatt fast overbelegg på opptil seks personar. To av ekstrasengene står bak skjermbrett på gangen.