Nytt lite skritt for jordmortjenesten

STAVANGER: Rådmann Ole Hetland må styrke jordmortjenesten i Stavanger ytterligere. Formannskapet avviste torsdag et forslag om å overføre en million kroner, tjent opp på jordmor-refusjon, til å begrense underskuddet på klientbudsjettet i kommunen.