- Feil å la Stavanger styra utviklinga

Magnhild Meltveit Kleppa(Sp) fryktar storbymeldinga kan bli eitnytt instrument for sentralisering.