Avviser påstand om subsidiar til Ryanair

For at Ryanair skulle starta flyrute til London frå Karmøy måtteeit halvoffentleg aksjeselskap på Haugalandet leggja pengar påbordet.