Bergen avviser havnesamarbeid

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland mener at vestlandssamarbeidetvil bli satt mange år tilbake i tid når Bergen velger å kjempe motRisavika som ny norsk superhavn.