• Leksehjelpen fungerer ikke etter hensikten, viser evalueringer. Jan Tore Glenjen

Stavanger vil ha endring i leksehjelpen

Dagens ordning fungerer for dårlig. Den enkelte skole må selv få bestemme hvordan leksehjelpen gis, mener oppvekststyret i Stavanger. Oppmodning til den nye regjeringen blir sendt.